{{ getCount}}
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
{{ product.title }} +

{{ msg}}

Hatalmas értéket képviselnek az adataink, ezért fontos a biztonságos őrzésük

Az adatok őrzésében felértékelődik az olyan, saját szerverekkel rendelkező szolgáltatók szerepe, mint amilyen az Invitech.

Az adatok ma már kétségkívül akkora, ha nem nagyobb értékűek, mint a kőolaj. A vállalatok és a felhasználók pedig számtalan adatot gyűjtenek, illetve osztanak meg, és nem mindegy, mi történik a személyes adatokkal, hol és hogyan tárolják azokat, hogy biztonságban legyenek.

Ahogy a 2020-as évet, úgy 2021-et is az adatvagyon gazdálkodás évének tartják az IT szakértők. Ugyanis nem úgy látszik, mintha lanyhulna a nagyvállalatok digitalizációs trendje. Ráadásul egyre inkább erősödik az igény, hogy az üzleti folyamatok során keletkező adatokat hasznosítani tudják. Ezért a cégek folyamatosan arra törekszenek, hogy nagyobb arányban áthelyezhessék folyamataikat a digitális platformokra. Így egyre több adat keletkezik, ami az adatelemzési szolgáltatások és technológiák piacának folyamatos bővítését igényli és eredményezi.

Az adatok ma már kétségkívül akkora, ha nem nagyobb értéket képviselnek, mint a kőolaj, hiszen ez az új „nyersanyag” nélkülözhetetlen a világ gazdasága számára.

Az adatok használatán alapuló digitalizáció hatalmas mértékben alakítja át társadalmunkat. Idővel minden adattá válik világunkban: ezzel fizetünk, kereskedünk, illetve már a virtuális térben található metajavak is monetizálhatóvá válhatnak adatjellegük miatt. Kétségtelenül elérkezett az adatok kora, amelynek társadalmi hatásai egyelőre megjósolhatatlanok.

Egységes adatunió - Gaia-X

Már 2017-ben, Az európai adatgazdaság építése című dokumentumban megfogalmazta az EU az egységes adatunió létrehozásának elvét. Ennek lényege a szabadabb információcsere, új szabályok létrehozása a határokon is átnyúló adatforgalommal kapcsolatban, célja az adatkészletek minél egyszerűbb elérése és adatgazdaság építése, természetesen a személyesnek minősített adatok biztonságos kezelése mellett. A piaci szereplők kiemelten férhetnének hozzá az Európai Unió vonatkozó cégadataihoz és statisztikáihoz, a környezeti, meteorológiai, és földrajzi adatbázisokhoz is. A cél egy nyitott piac létrehozása.

A nyílt piac megalkotására korábban is akadt már kísérlet. A német gazdasági miniszter, Peter Altmaier tavaly jelentette be a Gaia-X projektet: ez egy európai kezdeményezés a felhőszolgáltatások és adatközpontok egységes ökoszisztémájának biztosítására, amelyet az uniós adattörvények (például GDPR) szabályoznak.

Az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselői Európából és a világ minden tájáról együtt dolgoznak egy összevont és biztonságos adatinfrastruktúra létrehozásán. A vállalatok és a polgárok összegyűjtik és megosztják az adatokat, oly módon, hogy ellenőrzésük alatt maradjanak. El kell dönteniük, hogy mi történik az adataikkal, hol tárolják azokat, és mindig meg kell őrizniük az adatok szuverenitását. Az új adatpiac a hozzáfűzött remények szerint Európa gazdaságának éltető erejét teremti meg, ami elengedhetetlen a jövő innovációi, fejlesztései szempontjából. Ezzel várhatóan csökkenthető lesz az USA-val és Kínával szembeni jelentős technológiai lemaradás is.

A közös adatpiac egyik fő célja, hogy biztosítsa a technológiai szuverenitást, vagyis azt, hogy az európai cégek és felhasználóik adatai az uniós szolgáltatóknál maradjanak. Ez Európa nagy technológiai vállalatainak érdekeivel is találkozott, elkötelezettségüket az új, egységes, európai digitális piac mellett pedig nyílt levélben fejezeték ki az Európai Bizottság felé. A Gaia-X olyan szabványok létrehozásával, kidolgozásával indul, amelyek összhangba hozzák az adatok tárolását és feldolgozását az Európai Unió adatvédelmi törvényeivel.

A Gaia-X központi fogalma a reverzibilitás, ami egyrészt jelenti a szolgáltatások interoperabilitásának biztosítását, másrészt az adatvesztés nélküli migráció lehetőségét. A legfontosabb követelménye, hogy a felhasználók egyszerűen válthassanak a szolgáltatók között. A Gaia-X szervezeti felépítése három pillérre épül: a Gaia-X Szövetségre, a nemzeti Gaia-X hubokra és a Gaia-X közösségre. Ezeken belül különféle munkacsoportok és bizottságok működnek. Az ezen pilléreken belüli, közötti és azon kívüli információcsere más érdekelt felekkel biztosított.

Nem csak a Gaia-X fontos, felértékelődik a lokális szolgáltatók szerepe is az adatvédelemben

Fontos, hogy a Gaia-X egyfajta kritika is, hiszen az EU szabályozási kísérletei és programjai ellenére sem tudta maradéktalanul és az összes országra kiterjedően elérni azt, hogy az unión belüli adatvagyont kizárólag európai vállalatok kezeljék. Az Egyesült Királyság például, ami korábban az EU tagja volt, igen erősen kitett az amerikai piacnak, és jellemzően már nem saját cégek, helyi szerverek őrzik az adatokat, hanem azok amerikai cloud szolgáltatóknál vannak.

Az európai adatvagyon védelme a Gaia-X kiemelt jelentőségű missziója, és felértékelődik a lokális szolgáltatók szerepe ebben a küzdelemben. A Gaia X által összegyűjtött tudás, tapasztalat és célkitűzések minden nemzetállamban, minden informatikai-gazdasági környezetben igazak, így Magyarországon is.

Számos szolgáltatónak, IT cégnek azonos a célja, a felelősebb adatkezelés, az európai adatvagyon hatékonyabb védelme, ez persze különböző szinteken kerül felismerésre az egyes vállalatoknál.

Azok a szolgáltatók, mint például az Invitech, akik saját adatközponti infrastruktúrával tudják a cloud szolgáltatásokat kínálni, sikeresen vehetik fel a harcot azzal a fajta üzletpolitikai, gazdasági és adatvédelmi veszéllyel szemben, ami a Gaia-X-et életre hívta. Más szóval az Invitech és a Gaia-X-et üzemeltető, alapító európai cloud szolgáltatók célja és érdeke azonos.

Az Invitech ereje és megbízhatósága abban rejlik, hogy saját, budapesti adatközponttal rendelkezik, és nem ázsiai vagy amerikai technológiai óriásoknál tárolja az ügyfelei adatait. A technológiai evolúció, az Invitechnél elérhető hybrid- és multicloud topológia kockázat nélkül engedi a cégeket fejleszteni és kísérletezni a nagy publikus felhőszolgáltatóknál, de amikor már éles adatokkal kell dolgozni, könnyen és gyorsan migrálja át ezeket az adatokat az Invitech domainbe.

Biztonságos, adatokat védő felhőszolgáltatás itthon, az Invitechnél

Hazánkban az Invitech, mint regionális adatszolgáltató és cloud partner, olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amivel csak kevés szolgáltató a régióban. Több mint 3000 szerverrel és kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó saját cloud központjával nagy, publikus felhőszolgáltatók attribúcióját kínálja.

Az Invitech virtuális szerver szolgáltatása megkíméli Önt és cégét a saját szerver-számítógépek megvásárlásától és a megfelelő üzemeltetési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos terhektől. Saját, nagy teljesítményű szervereinken biztosítunk kapacitást vállalkozása szoftveresen megvalósított szervere számára, így nem kell költenie fizikai szerver fenntartására. Az Invitech virtuális szerver-szolgáltatása egy olyan komplex megoldás, amelynek során az adatközpontunkban üzemeltetett saját tulajdonú kiszolgáló-szervereink, tároló rendszereink és adatátviteli eszközeink virtuálisan elkülönített kapacitását bérbe adjuk, azon magas rendelkezésre állás mellett virtuális gép futtatására alkalmas környezetet biztosítunk, illetve egyéb, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink részére.

Üzleti előnyeink közé tartozik, hogy saját szerver üzembeállítása, üzemeltetése helyett virtuális szerver esetén a szükséges kapacitás nagy teljesítményű szerver környezetünkből vehető igénybe. Így arra is lehetőséget biztosítunk, hogy ügyfeleink csak olyan mértékű számítási kapacitást vegyenek igénybe, amilyenekre valóban szükségük van. Az igényelt szerverkapacitás pedig interneten keresztül, rövid időn belül, könnyedén és biztonságosan elérhető.

A 24/7 órás rendszerfelügyelet és operátori csapat, a rugalmasan bővíthető teljesítmény és megbízható adatkapcsolat mellett a megoldás számtalan további előnyét is élvezheti. Emiatt költséghatékony is, ami azt jelenti, hogy akár 15-30%-os költségcsökkentést érhet el a saját fizikai szerver üzemeltetésével szemben, valamint nincs szükség saját gépteremre, és egy egyszeri nagy összegű beruházás helyett havidíjas előfizetés alapú szolgáltatásunkkal fejlesztheti IT környezetét. Emellett nem szükséges több évre előre méreteznie a szerverét, hiszen üzemeltetési és hardverigényeihez igazodva bármikor növelheti azt.

Géptermeink a legmagasabb biztonsági szabványoknak is megfelelnek, ezért szerverein tárolt adatai és üzletmenete is mindig biztonságban lesznek, amiről akár saját szemével is meggyőződhet, ha személyesen ellátogat szervertermeinkbe ‒ így mindig figyelemmel követheti tárolt adatainak fizikai helyét is.