Ügyfélszolgálat

Számlamagyarázónk segít Önnek az Invitech-től kapott számlái értelmezésében. Az egérmutatót a számok fölé helyezve megjelennek a részletes magyarázatok!

Számlamagyarázó letöltése pdf-ként

számlamagyarázó
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Szolgáltató: A számla kibocsátójának adatai, az előfizetőhöz rendelt kapcsolattartó személyek, illetve az Ügyfélszolgálat elérhetőségei.

2. A Vevő és a Számlafizető adatai: A szerződött vállalati ügyfél székhelyének címe. Ha a számlát nem az ügyfél, hanem eltérő számlafizető fizeti, akkor az eltérő számlafizető székhelyének címét is itt tüntetjük fel.

3. Számlázási adatok
Szerződéses folyószámla száma: Az Ön azonosítója átutalás valamint egyenleginformáció esetén. Fontos, hogy a telefonos ügyintézéskor mindig készítse elő számláját, mert a folyószámla azonosító minden esetben szükséges az ügyintézéshez.
Számlagyűjtő azonosító: Számlázási rendszerünkben található azonosító szám, amely egyszerűbbé és könnyebbé teszi a számlák beazonosítását - és az ügyfélszolgálattal történő kommunikációt is.
Szerződés számok: Adott számlán található tételekhez tartozó, nyilvántartásunkban szereplő vállalati ügyfél szerződés számai.
Vevőkód: Számlázási rendszerünkben található 11 számjegyből álló ügyfél-azonosító szám.

4. Számlainformációk
Számla kelte: Ez a dátum jelöli a számla kiállításának napját.
Fizetési határidő: A számla befizetésére eddig az időpontig van lehetősége. A megadott határidőn túl történő teljesítés esetében a késedelmes befizetésből eredően késedelmi kamatot számíthatunk fel.
Fizetés módja: Számláját banki átutalással egyenlítheti ki. A Közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a számlaszámot is a szerződéses folyószámla száma mellett.
Utalásnál a Közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a számlaszámot is a szerződéses folyószámla száma mellett. Csoportos beszedési megbízás esetén a következő csoportos beszedési azonosítót kell megadni a megbízáskor a bankban: A25568509
Természetesen bármikor átválthat más fizetési módra, hívja a 06 80 82 00 82-et.

5. Számlarészletező
Megnevezés: Feltüntetjük az aktuális számlához tarozó díjakat (pl. havidíjat, törthavidíjat, korrekciós tételeket) SZJ szám és adókulcs szerinti bontásban. Csomagváltás vagy szolgáltatás lemondás esetén, a fel nem használt havi díjakat jóváírjuk.
Mindemellett szolgáltatásainkat elláttuk egy egyedi ún. „szolgáltatás azonosítóval”, hogy ezzel is meggyorsítsuk az ügyintézést Ügyfeleink számára.
Számlázott időszak: A rendszeres díjak megfizetése a számlázás gyakoriságának megfelelő tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. A forgalmi díjak - díjcsomagtól függően - percdíjakból és kapcsolási díjakból állnak, hónap 1-jétől a hónap utolsó napjáig számlázzuk. A percdíjak hívásirányonként (pl. belföldi, nemzetközi, mobil irányú hívás stb.) és időszakonként (csúcsidőben, csúcsidőn kívül) eltérőek lehetnek az adott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben a csomag tartalmaz lebeszélhető keretet vagy százalékos forgalmi kedvezményeket, azokat is itt, a forgalmi szekcióban tüntetjük fel.

6. ÁFA összesítő Az aktuális számla végösszeg ÁFA kulcs szerinti csoportosítása.

7. Egyenlegadatok Az összesítő sorokban láthatja az aktuális számla összesítésére vonatkozó információkat, valamint a folyószámla egyenleg tájékoztatja az Invitech nyilvántartásában számlazárás napján szerepelt egyenlegének változásáról. Mindösszesen fizetendő: Az adott havi számla végösszegét mutatja, amely tartalmazza az esetleges késedelmes fizetés esetén felszámított késedelmi kamatot és az eszközrészletek díjait is.

8. Fontos tudnivalók A feltüntetett szövegben szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkról, változásokról értesítjük. Itt részletezzük a befizetett számlák után felszámított, a késedelmes napokra eső kamat összeget valamint a számla kiállításának pillanatában lejárt összes számlák összegét is.

Töltő kép

Kérem várjon!

Hírlevél feliratkozás

Név:
E-mail cím:

1467054913_icon-ios7-arrow-right