{{ getCount }}
Ajánlatkérés
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
{{ product.title }} +

{{ msg}}

Jogellenes tartalom bejelentése

Amennyiben az Invitech valamely internetes közvetítő szolgáltatásán keresztül közzétett online tartalmak között vélhetően jogellenes tartalmat fedez fel, azt a következő űrlap kitöltésével tudja közvetlenül számunkra bejelenteni.

A jelen weboldal az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. évi CIV. törvénynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló 2022/2065 rendeletének (DSA) való megfelelést szolgálja.

Töltse ki és küldje be az oldalon található űrlapot, vagy küldjön e-mail-t a jogellenestartalom@invitech.hu email címre, megjelölve, hogy pontosan milyen problémát észlelt.

Kérjük figyeljen rá, hogy bejelentés minden esetben tartalmazza azokat az adatokat, amelyből kiderül, hogy a bejelentéssel érintett tartalom miért minősül jogellenes tartalomnak, így könnyebben azonosíthatjuk a jogellenesnek tartott tartalmat, és amennyiben az a vizsgálat alapján az Invitech hatáskörébe tartozik, intézkedhessünk az eltávolítása vagy a hozzáférésének korlátozása iránt. Tájékoztatjuk, hogy csak pontos és megalapozott bejelentés esetén tudunk érdemi intézkedéseket tenni.

Egy bejelentésben egy jogellenes tartalom több elemét is bejelentheti. A bejelentésben lehetősége van részletes magyarázatot írni, az információ pontos helyét megjelölni (URL), vagy szükség esetén a jogellenes tartalom azonosítását lehetővé tevő egyéb információt megosztani velünk.

Bejelentését annak beérkezése után megvizsgáljuk, és ha azt állapítjuk meg, hogy a bejelentett tartalom valóban jogellenes tartalomnak minősülhet, akkor megtesszük a szükséges intézkedéseket a tartalom eltávolítása, vagy elérhetetlenné tétele érdekében.

Az űrlapon lehetősége van anonim bejelentést is tenni. Amennyiben bejelentéskor megadta elérhetőségét, úgy a meghozott döntésről és az esetleges intézkedésekről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről e-mailben értesítjük. A bejelentést magánszemélyként vagy egy szervezet nevében is megteheti. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés elbírálásához automatikus döntéshozatali eszközöket nem használunk.

A lehetséges intézkedésekről további tájékoztatást találhat az ÁSZF-ünkben is az invitech.hu/aszf weboldalon.

A bejelentés során megadott személyes adatok kezeléséről itt találhatja meg az adatkezelési tájékoztatónkat.

*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Kijelölt kapcsolattartási pont tagállami hatóságoknak, EU Bizottságnak és Digitális Szolgáltatások Európai Testületének és az Invitech-el egyedi kapcsolatban álló megbízható bejelentők és szakmai szervezetek számára: riportdsa@invitech.hu

Széchenyi logo