{{ getCount}}
Ajánlatkérés
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
{{ product.title }} +

{{ msg}}

Társaságunknál esetlegesen tapasztalt normasértések és visszaélések bejelentése

Társaságunk elkötelezett a magas szintű etikai elvek alapján folytatott üzleti tevékenység, az arra vonatkozó törvények, jogszabályok és kormányzati rendelkezések betartása iránt.

Az Invitech ICT Services Kft. (a továbbiakban: „Invitech” vagy „társaság”) olyan belső kontrollrendszert működtet, amelynek célja a társaság átlátható és szabálykövető működési rendszerének kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében olyan belső szabályozást alakított ki, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben bárki, – akár a társaság dolgozója, akár külső személy – olyan eseményt észlel, amely feltételezhetően jogszabályba vagy a társaság belső szabályzataiba ütközik, azt bejelenthesse, lehetővé téve annak kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

Az Invitech ennek megfelelően a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) előírásai szerinti visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési vonalon abban az esetben tud bejelentést tenni, ha tudomással rendelkezik egy, a társaságot érintő feltételezett normasértésről vagy valamely szabályzatunkban foglalt követelmény megsértéséről, tekintet nélkül arra, hogy jogviszonyban áll-e vagy állt-e velünk.

A bejelentés megtehető névvel vagy név nélkül a következő bejelentési csatornákon keresztül:

A megtett bejelentésről, a bejelentő személyéről kizárólag a társaság Compliance Officere értesül, aki kivizsgálja a bejelentést.

Amint azt a jogszabályok előírják, a bejelentést tevő személy nem részesülhet semmilyen hátrányos elbánásban, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést – felelősségre nem vonható. Amennyiben a bejelentő a nevét megadta, de nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítjuk adatainak zártan történő kezelését.

A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – írásban tájékoztatjuk a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről.

A bejelentéssel, az Önt megillető védelemmel, valamint a Panasztv. szerint elérhető további bejelentési csatornákról az alábbi linken talál részletes tájékoztatást.

Széchenyi logo