Internet of Things technológia

Az Internet of Things, avagy a „dolgok internete”, mellyel az okoseszközök, szoftverek, szenzorok és érzékelők az interneten keresztül elérhetőek és az IP hálózaton keresztül lehetőséget biztosítanak az adatok gyűjtésére, feldolgozására valamint azok egymás közötti cseréjére.

A dolgok – gépek, eszközök – egymással való kommunikációjára már napjainkban is számos hálózati megoldás létezik, vagy áll fejlesztés alatt. A használat módja, a fizikai adottságok, a telepítésre rendelkezésre álló idő és források alapján dönthetnek a felhasználók, hogy melyiket kívánják használni – akár többfélét is.

Végponti eszközök, szenzorok

Az IoT világának egyik fontos részét alkotják azok a szenzorok, melyek segítségével a körülöttünk lévő világ mérhető tulajdonságait érzékeljük és továbbítjuk az adatokat a felhasználók- és az adatokat hasznosító alkalmazások számára.

Fontos, hogy ezek a szenzorok alacsony energia igényűek legyenek, hiszen sok esetben eddig az érzékelés fő gátja az volt, hogy nem volt a mérési ponton kiépített elektromos hálózat, mely működtethette volna az érzékelőket. Napjainkban a kisméretű akkumulátorokról üzemelő szenzorok akár több évig üzemképesek tudnak maradni, így olyan új alkalmazási területek nyílnak, melyek korábban elképzelhetetlenek voltak, például mérések egy mezőgazdasági területen vagy egy csővezeték mellett, távol a civilizációtól.

Lényeges szempont a szenzorok megbízhatósága, hiszen a robbanásszerűen növekvő számú szenzorok esetében nem lesz majd idő ezek folyamatos javítására.

A szenzoroknak manapság két fő funkciója van. Egyrészt mérik, érzékelik a felhasználó számára fontos információkat, másrészt továbbítják azokat a végfelhasználókhoz. Szerencsére manapság már szinte korlátlan az innovatív műszaki megoldások tárháza, melyek lehetővé teszik a környezetünk adatainak mérését. Ugyanígy több technológia is válaszható a mért adatok vezeték nélküli továbbítására is.

Adatátviteli technológiák

Az általunk ajánlott hálózati megoldások az Invitech meglévő infrastruktúrájára épülve kínálnak lehetőséget a munkafolyamatok méréséhez és a rendszerek működtetéséhez.

LPWAN

Az LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) egy olyan alacsony energiaigényű, vezeték nélküli technológia, amely nagy hatótávolságra (a területi adottságoktól függően akár 10-15 km) képes biztosítani az alacsonyabb adatmennyiséget igénylő eszközök kommunikációját. E képességéből adódóan kiválóan alkalmazható a nagyobb területeken elhelyezett szenzorok, érzékelők adatainak közvetítésére.

Az LPWAN előnyei

Széles
lefedettség

70 000 futballpályányi terület lefedése egy bázisállomással

Alacsony
energia-
fogyasztás

Akár 10 éves akkumulátor élettartam/szenzor

Kulcsrakész
megoldás

Elterjedt technológia egységes szabvány, sztenderdizált paraméterek

Biztonságos
hálózat

Több szintű titkosítással ellátott technológia

RFID

Az RFID (Radio Frequency IDentification) szintén egy rádiófrekvenciás adatátvitelen alapuló technológia, melynek lényege az adatok tárolása és továbbítása RFID inlay-ek és olvasó eszközök segítségével. Az RFID inlay a felhasználási területtől és annak igényétől függően több féle méretben és tokozással készül, ezáltal igen széleskörű alkalmazhatósága biztosított. Az objektum lehet bármilyen tárgy, például egy árucikk, alkatrész, berendezés vagy eszköz.

RFID előnyei

Egyedi
azonosítás

Minden felcímkézett tétel egyedileg azonosítható

Tömeges
leolvasás

Több címke egyidejű leolvasása lehetséges

Erőforrások
optimalizálása

Csökkenti a manuális beavatkozások szükségességét

Felülírható
információk

Termék-életciklus nyomon követésének lehetősége

ERP
kompatibilis

Integrálható a meglévő ERP rendszerekbe

Wi-Fi

Az Invitech által kínált megoldás egy WPA titkosítással védett vezeték nélküli, Wi-Fi (Wireless Fidelity) szabványra épülő helyi hálózat kiépítése és üzemeltetése, amelynek segítségével a gépek, eszközök, felhasználók viszonylag nagy távolságokból (100 m) képesek egymással kommunikálni. A nagy adatátviteli sebességnek köszönhetően a felhasználási lehetőségek skálája igen széles kezdve a publikus internetelérés biztosítástól a valós idejű térfigyelésig.

Wi-Fi előnyei

Költséghatékony

Nincs szükség vezetékes hálózat kiépítésére

Mobilitást ad

Csatlakozás a lefedett terület bármely pontjáról

Rövid telepítési idő

Egy eszköz számos felhasználó kapcsolódását biztosítja

Online riportok

Információ a végpontokról (sebesség, forgalom, stb.)

GSM

A szakértők véleménye szerint a jövő IoT eszközeinek magas szintű kommunikációs igényeit még a 4. generációs (4G) vezeték nélküli adatátviteli technológiák sem képesek majd kiszolgálni, ezért ezek a feladatok a következő évtized elejére várható 5. generációs (5G) mobilhálózatokra hárulnak. Az 5G hálózatoknak egyértelműen az M2M kommunikációra kell majd épülniük, hiszen a hagyományos hanghívásokon felül képesnek kell lenniük több milliárd eszköz kiszolgálásra, az internetet és felhő szolgáltatásokat használó számítógépektől kezdve, az okoseszközökön át a háztartási gépekig és érzékelőkig.

A GSM technológia előnyei

Szinte bárhol
hozzáférhető

Lefedettség az ország nagy részén

Folyamatosan
fejődő technológia

A forgalom dinamikus növekedését kiszolgáló új megoldások

Nagy adatátviteli
lehetőség

A nagyméretű adatok gyors továbbítását is biztosítja

Széleskörű
felhasználás

A nagy adatátvitel számos új alkalmazást tesz lehetővé

Adattárolás és elemzés

A szenzorok által továbbított adatok összegyűjtése és feldolgozása nagy teljesítményű szerverek feladata. A végponti berendezések hálózatát a központi szerverfarm vezérli; fogadja a szenzorok adatait (uplink) és szabályozza azok működését (downlink). Meghatározott protokollok segítségével kommunikál a végberendezésekkel és biztosítja a beérkezett adatok fogadását, azok sértetlenségét és továbbítja az információkat az adattárolást végző adatbázisok felé.

A beérkező adatok mennyisége miatt a klasszikus relációs adatbázisokra épülő adattárolás nem alkalmazható, helyette Big Data kezelésére képes technológiával ellátott rendszerek gyűjtik az adatokat.

Az IoT rendszerek feladatai sokrétűek és szerkezetük komplex, így többféle technológia ötvözésével érhető el a kívánt eredmény, azaz a beérkező adatokat nem csak fogadni és tárolni kell, de azok transzformációjával és elemzésével értelmezhető, és a felhasználó számára értéket jelentő információhalmazt kell előállítani.

Biztonság

A szenzorok és a rájuk épülő alkalmazási területek robbanásszerű terjedésével óhatatlanul felmerül a biztonság kérdése, melynek több vetülete van: egyrészt biztosítani szükséges, hogy a szenzor adatai a hálózat vagy rádiófrekvenciák fokozott terheltsége esetén is célba érjenek, másrészt meg kell akadályozni a szenzorok feltörését. Hiszen az általuk szolgáltatott adatok sok esetben érzékeny vagy bizalmas információkat tartalmaznak, vagy felhasználhatók rosszindulatú célokra is.

Az IoT világában nem közlekednek nyílt adatok a szenzorok és szerverek között, ezeket olyan kölcsönös kommunikáció alapján kiszámított kulcsokkal titkosítják, melyek a hálózaton sosem jelennek meg, így eltulajdonítani sem lehet őket. További lényeges szempont hogy az IoT szolgáltatásokban érdekelt cégek jellemzően több ügyfél számára nyújtanak szolgáltatásokat, így az üzleti információk védelmére nem csak az adatok beérkezéséig, de feldolgozásuk során is ügyelni kell.

Töltő kép

Kérem várjon!

Hírlevél feliratkozás

Név:
E-mail cím:

1467054913_icon-ios7-arrow-right