Kiszervezni vagy nem kiszervezni: az már nem kérdés többé!

Az outsourcing avagy kiszervezés nem újkeletű jelenség, ha bérszámfejtésről vagy épp logisztikáról van szó. Az IT területet kiszervezése azonban még csak most kezdi virágkorát élni.

A post-pandémiás, válságokkal nehezített piaci helyzetben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az informatikát sem érdemes a cégen belül tartani. Kényszer helyett lehetőség, költség helyett üzletszerzés - ezért éri meg kiszervezni közepesvállalkozástól nagyvállalatig az IT-securityt.

Unásig ismételgettet frázis, de nagyon is igaz, hogy az elmúlt két évnek köszönhető digitalizációs robbanás miatt az informatika hatodik sebességbe kapcsolt, és az üzletszerzésben is hangsúlyosabbá vált, mint valaha. Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy az informatika 2022-ben a versenyképesség zálogává vált, amire épp ezért már a non-IT szegmensnek is szüksége van.

Ez az átalakulás azonban komoly kihívásokat okoz a cég első embereinek hiszen – legyen szó bármilyen iparágban jelen lévő szervezetről - a kisebb és közepes vállalkozások számára egyaránt nagyon költséges egy-egy komplex IT-s csapat fenntartása, nem beszélve a speciális szaktudással felvértezett biztonsági szakemberekről. Ugyanakkor az általuk képviselt hozzáértésre már mindenkinek, így nekik is szükségük van. A kiszervezésnek hála, már az IT-szakemberek „belsős” foglalkoztatásával járó magas költségek sem szabhatnak gátat.

Az IT-biztonsági must have, ami az üzleti fejlődést is gátolhatja

Az IT-security kiszervezése több szempontból is előnyös a cégek számára:

  • a külsős szakemberek/szolgáltatók magas kompetenciával és sokrétű tapasztalattal rendelkeznek, hiszen mindennapi munkájuk során több céggel dolgoznak együtt, így többféle, eltérő kihívással találkoznak
  • az üzemeltetés, a rendszer SLA-szerinti működtetése a szolgáltató feladata
  • az adott projekt leszállításához, probléma megoldásához a szolgáltatóval időintervallumra lehet szerződni, a cég így sokat spórolhat a belsős csapat bérköltségén
  • a megtartás és az üresjáratok kényszeres kitöltésének problematikája már nem a vezető vállát nyomja
  • a szolgáltató független tanácsadóként visszajelzést tud nyújtani az adott cég IT-biztonsági állapotáról

Persze mindez csak a jéghegy csúcsa. Jelenleg a piacon lévő szakmai kompetenciát nehéz megtalálni, ha pedig ez a folyamat sikerrel is zárul, a megfizetés és megtartás már kemény dió, emiatt javarészt csak a nemzetközi multinacionális vállalatok rendelkeznek dedikált IT-biztonsági csapattal. Az STX Next kutatása szerint minél kisebb a vállalat, annál nagyobb az esélye, hogy nem rendelkezik külön kiberbiztonsági csapattal. Szám szerint ez azt jelenti, hogy a 300 és 1000 fő közötti vállalkozások csaknem fele rendelkezik külön kiberbiztonsági csapattal, ez az arány 80 százalékra emelkedik az 1000 fő feletti cégek körében. A megkérdezett vállalatok azonban egyvalamiben közös nevezőn vannak, 40 százalékuk legalább néhány informatikai funkciót kiszervez. A 100+ főt foglalkoztató szervezetek nagyjából fele vesz igénybe külső segítséget, ez a 300-1000 főt foglalkoztató szervezeteknél 75 százalékra, az 1000+ főt foglalkoztató cégeknél 60 százalékra emelkedik.

Az IT-security kiszervezése a HR és pénzügyi vonatkozás mellett üzleti szempontból is előnyös, hiszen azáltal, hogy a szervezetnek nem kell az informatikai biztonságra is erőforrást allokálnia, több kapacitása marad a core businessre, a tényleges értékteremtésre.

Ami a felelősségre vonást illeti, a kiszervezés itt is az ügyfélnek kedvez, hiszen a szerződésben rögzített feltételek könnyedén számonkérhetők a szolgáltatón, míg egy belsős munkatárs esetében nehezebb megállapítani azt, hogy kinek hol ért véget a felelősségi köre, és ki miért vonható felelősségre.

A hacker nem válogat, minden cégméretre lecsap

Az üzletszerzésen túl a cég informatikai biztonságát rábízni egy harmadik félre IT-security megfontolásból és a megfelelő jogosultságkezelés szempontjából is érdemes. A kiszervezett IT-biztonsági csapat ezen kívül visszajelzést nyújt a cég biztonsági állapotáról, a törvényi megfelelés mentén üzemelteti a rendszereket és közvetlenül a cégvezetésnek riportál. A megfelelő kiberbiztonsággal pedig nemcsak az üzletfolytonosság és a versenyképesség biztosítható, hanem az az arc- és piaci presztízsvesztéssel járó adatvédelmi incidensek volumene is minimalizálható.

Az IT-biztonsági szolgáltató aggregátori minőségéből fakadóan magas szintű szaktudással dolgozik, számtalan biztonsági rendszert ismer, így nemcsak a saját, hanem az ügyfelek által nyert tapasztalatokból is építkezik a jövőre nézve.

A kiszervezés egy másik előnyös tulajdonságáról azonban kevesebbszer esik szó, ami jelen esetben a technológiát, a rendszereket, a „vasat” jelenti, aminek beruházási költségeit és az elavulást elkerülendő folytonos megújítás költségét is megspórolhatja a szervezet, ha az IT-biztonságot szolgáltatásként veszi igénybe.

Az Invitech szolgáltatóként az informatikai biztonság maximális szintre emelésében is segít. Erős IT-biztonságra pedig minden szervezetnek szüksége van, hiszen a kibertér talán sosem volt annyira puskaporos, mint manapság.

CÍMKÉK: